• Ruženec k Prijímajúcemu Srdcu Ježišovmu

Prvé tajomstvo ruženca Svetla

JEŽIŠOV KRST V JORDÁNE

 V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. V tom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“ (Mk 1, 9-11)

Prosme si naše obnovenie krstnej milosti.

Skrze Prijímajúce Srdce tvojho milovaného syna, zošli svoju všemohúcnosť milostí tajomstva Ježišovho narodenia, aby tieto milosti vytvorili štít ochrany, svetla a pokoja okolo našich duší, okolo zeme a aby spútali sily zla.

Skrze túto všemohúcnosť milostí, príď nás vyslobodiť, oslobodiť, očistiť a posvätiť, príď uzdraviť v nás všetko, čo nepochádza od teba, môj Bože.

Skrze túto všemohúcnosť milostí, príď v nás prerušiť zväzky našich zlých zvykov a hriechu a vysloboď duše z očistca.
 

 

Otčenáš   –   desiatok Zdravas Mária   – Sláva Otcu...

 

Za tým nasleduje...

Svätý Bože, svätý všemohúci Bože, náš Otče
- zmiluj sa nad nami a nad celým svetom.

 

Druhé tajomstvo ruženca Svetla

PRVÝ JEŽIŠOV ZÁZRAK NA SVADBE V KÁNEa

 Ježišova matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“ Potom Ježiš zmenil vodu na víno. Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu a jeho učeníci uverili v neho. (porov. Jn 2, 1-11)
 

Prosme Boha, aby nás obnovil svojou milosťou spásy na príhovor Panny Márie.

Skrze Prijímajúce Srdce tvojho milovaného syna, zošli svoju všemohúcnosť milostí tajomstva Ježišovho narodenia, aby tieto milosti vytvorili štít ochrany, svetla a pokoja okolo našich duší, okolo zeme a aby spútali sily zla.

Skrze túto všemohúcnosť milostí, príď nás vyslobodiť, oslobodiť, očistiť a posvätiť, príď uzdraviť v nás všetko, čo nepochádza od teba, môj Bože.

Skrze túto všemohúcnosť milostí, príď v nás prerušiť zväzky našich zlých zvykov a hriechu a vysloboď duše z očistca.
 

 

Otčenáš   –   desiatok Zdravas Mária   – Sláva Otcu...

 

Za tým nasleduje...

Svätý Bože, svätý všemohúci Bože, náš Otče
- zmiluj sa nad nami a nad celým svetom.

 

Tretie tajomstvo ruženca Svetla

OHLASOVANIE BOŽIEHO KRÁĽOVSTVA A POKÁNIA

Ježiš hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ (Mk 1, 15)
 

Prosme Pána Ježiša, aby prijal vo svojom Prijímajúcom srdci všemohúcnosť milostí ohlasovania Božieho kráľovstva a jeho pozvanie k obráteniu.

Skrze Prijímajúce Srdce tvojho milovaného syna, zošli svoju všemohúcnosť milostí tajomstva Ježišovho narodenia, aby tieto milosti vytvorili štít ochrany, svetla a pokoja okolo našich duší, okolo zeme a aby spútali sily zla.

Skrze túto všemohúcnosť milostí, príď nás vyslobodiť, oslobodiť, očistiť a posvätiť, príď uzdraviť v nás všetko, čo nepochádza od teba, môj Bože.

Skrze túto všemohúcnosť milostí, príď v nás prerušiť zväzky našich zlých zvykov a hriechu a vysloboď duše z očistca.

 

Otčenáš   –   desiatok Zdravas Mária   – Sláva Otcu...

 

Za tým nasleduje...

Svätý Bože, svätý všemohúci Bože, náš Otče
- zmiluj sa nad nami a nad celým svetom.

 

Štvrté tajomstvo ruženca Svetla

PREMENENIE NA VRCHU TÁBOR

Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil: tvár mu zažiarila sťa slnko a odev mu zbelel ako svetlo. (Mt 17, 1-2)

 

Prosme o milosť byť premení Duchom Svätým.

Skrze Prijímajúce Srdce tvojho milovaného syna, zošli svoju všemohúcnosť milostí tajomstva Ježišovho narodenia, aby tieto milosti vytvorili štít ochrany, svetla a pokoja okolo našich duší, okolo zeme a aby spútali sily zla.

Skrze túto všemohúcnosť milostí, príď nás vyslobodiť, oslobodiť, očistiť a posvätiť, príď uzdraviť v nás všetko, čo nepochádza od teba, môj Bože.

Skrze túto všemohúcnosť milostí, príď v nás prerušiť zväzky našich zlých zvykov a hriechu a vysloboď duše z očistca.
 

 

Otčenáš   –   desiatok Zdravas Mária   – Sláva Otcu...

 

Za tým nasleduje...

Svätý Bože, svätý všemohúci Bože, náš Otče
- zmiluj sa nad nami a nad celým svetom.

 

Piate tajomstvo ruženca Svetla

USTANOVENIE OLTÁRNEJ SVIATOSTI

Ježiš vzal chlieb a dobrorečil, lámal a dával učeníkom, hovoriac: „Vezmite a jedzte: toto je moje telo.“ Potom vzal kalich, vzdával vďaky a dal im ho, hovoriac: „Pite z neho všetci: toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých na odpustenie hriechov.“ (Mt 26, 26-28)
 

Prosme o milosť prijať pevné predsavzatie oľutovať a vyznať svoje hriechy, aby sme mohli dôstojne prijať Ježiš v Eucharistii.

Skrze Prijímajúce Srdce tvojho milovaného syna, zošli svoju všemohúcnosť milostí tajomstva Ježišovho narodenia, aby tieto milosti vytvorili štít ochrany, svetla a pokoja okolo našich duší, okolo zeme a aby spútali sily zla.

Skrze túto všemohúcnosť milostí, príď nás vyslobodiť, oslobodiť, očistiť a posvätiť, príď uzdraviť v nás všetko, čo nepochádza od teba, môj Bože.

Skrze túto všemohúcnosť milostí, príď v nás prerušiť zväzky našich zlých zvykov a hriechu a vysloboď duše z očistca.
 

 

Otčenáš   –   desiatok Zdravas Mária   – Sláva Otcu...

 

Za tým nasleduje...

Svätý Bože, svätý všemohúci Bože, náš Otče
- zmiluj sa nad nami a nad celým svetom.

 

Association Coeur d'Accueil de Jésus

C.P. 200 Succ. Dépôt Rive-Nord Boisbriand (Québec) Canada J7E 4J2
Tel.: (450) 965-9942 | Fax.: (450) 965-7539