• Ruženec k Prijímajúcemu Srdcu Ježišovmu

Prvé tajomstvo radostného ruženca

ZVESTOVANIE JEŽIŠOVHO NARODENIA

Boh poslal anjela Gabriela k Panne Márii a povedal jej: „Buď pozdravená, milosti plná, Pán je s tebou. Hľa, počneš a porodíš syna a nazveš ho Ježiš.“ (porov. Lk 1, 26-31)
 

Prosme Boha o milosť spásy.

Skrze Prijímajúce Srdce tvojho milovaného syna, zošli svoju všemohúcnosť milostí tajomstva Zvestovania, aby tieto milosti vytvorili štít ochrany, svetla a pokoja okolo našich duší, okolo zeme a aby spútali sily zla.

Skrze túto všemohúcnosť milostí, príď nás vyslobodiť, oslobodiť, očistiť a posvätiť, príď uzdraviť v nás všetko, čo nepochádza od teba, môj Bože.

Skrze túto všemohúcnosť milostí, príď v nás prerušiť zväzky našich zlých zvykov a hriechu a vysloboď duše z očistca.
 
 

Otčenáš    –    desiatok Zdravas Mária    –    Sláva Otcu... 

 

Za tým nasleduje...

Svätý Bože, svätý všemohúci Bože, náš Otče
- zmiluj sa nad nami a nad celým svetom.

 

Druhé tajomstvo radostného ruženca

NÁVŠTEVA PANNY MÁRIE U JEJ PRÍBUZNEJ ALŽBETY

Ako náhle Alžbeta počula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone zaplesalo a ona, naplnená Duchom Svätým, zvolala: „Buď požehnaná medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života!“ (porov. Lk 1, 41-42) 
 

Prosme si bratskú lásku.

Skrze Prijímajúce Srdce tvojho milovaného syna, zošli svoju všemohúcnosť milostí tajomstva Zvestovania, aby tieto milosti vytvorili štít ochrany, svetla a pokoja okolo našich duší, okolo zeme a aby spútali sily zla.

Skrze túto všemohúcnosť milostí, príď nás vyslobodiť, oslobodiť, očistiť a posvätiť, príď uzdraviť v nás všetko, čo nepochádza od teba, môj Bože.

Skrze túto všemohúcnosť milostí, príď v nás prerušiť zväzky našich zlých zvykov a hriechu a vysloboď duše z očistca.
 

 

Otčenáš    –    desiatok Zdravas Mária    –    Sláva Otcu... 

Za tým nasleduje...

Svätý Bože, svätý všemohúci Bože, náš Otče
- zmiluj sa nad nami a nad celým svetom.

 

Tretie tajomstvo radostného ruženca

JEŽIŠOVO NARODENIE

 Keď boli Mária a Jozef v Betleheme, Mária porodila svojho prvorodeného Syna, zavinula ho do plienok a uložila v jasliach, pretože nebolo pre nich miesta v hostinci. (porov. Lk 2, 6-7)
 

Prosme si ducha chudoby a klaňania.

Skrze Prijímajúce Srdce tvojho milovaného syna, zošli svoju všemohúcnosť milostí tajomstva Zvestovania, aby tieto milosti vytvorili štít ochrany, svetla a pokoja okolo našich duší, okolo zeme a aby spútali sily zla.

Skrze túto všemohúcnosť milostí, príď nás vyslobodiť, oslobodiť, očistiť a posvätiť, príď uzdraviť v nás všetko, čo nepochádza od teba, môj Bože.

Skrze túto všemohúcnosť milostí, príď v nás prerušiť zväzky našich zlých zvykov a hriechu a vysloboď duše z očistca.
  

 

Otčenáš    –    desiatok Zdravas Mária    –    Sláva Otcu...

 

Za tým nasleduje...

Svätý Bože, svätý všemohúci Bože, náš Otče
- zmiluj sa nad nami a nad celým svetom.

 

Štvrté tajomstvo radostného ruženca

OBETOVANIE JEŽIŠA V CHRÁME

Mária a Jozef priniesli Dieťa Ježiša do Jeruzalema, aby ho obetovali Pánovi... Simeon ho vzal do svojho náručia, chválil Boha a povedal:“ ... moje oči uvideli spásu… „ (Lk 2, 30)

 

Prosme si veľkú čistotu srdca, ducha a tela.

Skrze Prijímajúce Srdce tvojho milovaného syna, zošli svoju všemohúcnosť milostí tajomstva Zvestovania, aby tieto milosti vytvorili štít ochrany, svetla a pokoja okolo našich duší, okolo zeme a aby spútali sily zla.

Skrze túto všemohúcnosť milostí, príď nás vyslobodiť, oslobodiť, očistiť a posvätiť, príď uzdraviť v nás všetko, čo nepochádza od teba, môj Bože.

Skrze túto všemohúcnosť milostí, príď v nás prerušiť zväzky našich zlých zvykov a hriechu a vysloboď duše z očistca.
 

  

Otčenáš    –    desiatok Zdravas Mária    –    Sláva Otcu...

 

Za tým nasleduje...

Svätý Bože, svätý všemohúci Bože, náš Otče
- zmiluj sa nad nami a nad celým svetom.

 

Piate tajomstvo radostného ruženca

NÁJDENIE JEŽIŠA V CHRÁME

Keď mal Ježiš 12 rokov, po veľkonočných sviatkoch zostal v Jeruzalemskom chráme, čo si rodičia nevšimli... Po troch dňoch ho našli v chráme, ako sedel uprostred učiteľov, počúval ich a pýtal sa ich. Všetci, ktorí ho počúvali, žasli nad jeho múdrosťou a odpoveďami. (porov. Lk 2, 41-46) 

Prosme si hlboké spojenie s Ježišom.

Skrze Prijímajúce Srdce tvojho milovaného syna, zošli svoju všemohúcnosť milostí tajomstva Zvestovania, aby tieto milosti vytvorili štít ochrany, svetla a pokoja okolo našich duší, okolo zeme a aby spútali sily zla.

Skrze túto všemohúcnosť milostí, príď nás vyslobodiť, oslobodiť, očistiť a posvätiť, príď uzdraviť v nás všetko, čo nepochádza od teba, môj Bože.

Skrze túto všemohúcnosť milostí, príď v nás prerušiť zväzky našich zlých zvykov a hriechu a vysloboď duše z očistca.
  

 

Otčenáš    –    desiatok Zdravas Mária    –    Sláva Otcu...

 

Za tým nasleduje...

Svätý Bože, svätý všemohúci Bože, náš Otče
- zmiluj sa nad nami a nad celým svetom.

 

Association Coeur d'Accueil de Jésus

C.P. 200 Succ. Dépôt Rive-Nord Boisbriand (Québec) Canada J7E 4J2
Tel.: (450) 965-9942 | Fax.: (450) 965-7539