• Ruženec k Prijímajúcemu Srdcu Ježišovmu

Prvé tajomstvo bolestného ruženca

JEŽIŠ, KTORÝ SA PRE NÁS KRVOU POTIL

„Moja duša je smutná až na smrť.“ (Mk 14, 34)

„Otče, ak chceš vezmi odo mňa tento kalich! No nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane.“ (Lk 22, 42)

 

Ľutujme svoje chyby.

Skrze Prijímajúce Srdce tvojho milovaného syna, zošli svoju všemohúcnosť milostí tajomstva Ježišovej smrteľnej úzkosti v Olivovej záhrade, aby tieto milosti vytvorili štít ochrany, svetla a pokoja okolo našich duší, okolo zeme a aby spútali sily zla.

Skrze túto všemohúcnosť milostí, príď nás vyslobodiť, oslobodiť, očistiť a posvätiť, príď uzdraviť v nás všetko, čo nepochádza od teba, môj Bože.

Skrze túto všemohúcnosť milostí, príď v nás prerušiť zväzky našich zlých zvykov a hriechu a vysloboď duše z očistca.

 

Otčenáš    –    desiatok Zdravas Mária    –    Sláva Otcu... 
 

Za tým nasleduje:

Svätý Bože, svätý všemohúci Bože, náš Otče
- zmiluj sa nad nami a nad celým svetom.

 

Druhé tajomstvo bolestného ruženca:

JEŽIŠ BOL PRE NÁS BIČOVANÝ

 Vtedy Pilát Ježiša vzal a dal ho zbičovať. (Jn 19, 1)

„Nastavil som chrbát tým, čo ma bičovali.“ (Iz 50, 6)

 

Prosme o ovládanie svojich zmyslov.

Skrze Prijímajúce Srdce tvojho milovaného syna, zošli svoju všemohúcnosť milostí tajomstva Ježišovej smrteľnej úzkosti v Olivovej záhrade, aby tieto milosti vytvorili štít ochrany, svetla a pokoja okolo našich duší, okolo zeme a aby spútali sily zla.

Skrze túto všemohúcnosť milostí, príď nás vyslobodiť, oslobodiť, očistiť a posvätiť, príď uzdraviť v nás všetko, čo nepochádza od teba, môj Bože.

Skrze túto všemohúcnosť milostí, príď v nás prerušiť zväzky našich zlých zvykov a hriechu a vysloboď duše z očistca.

 

Otčenáš    –    desiatok Zdravas Mária    –    Sláva Otcu...
 

Za tým nasleduje:

Svätý Bože, svätý všemohúci Bože, náš Otče
- zmiluj sa nad nami a nad celým svetom.

 

Tretie tajomstvo bolestného ruženca

JEŽIŠ BOL PRE NÁS TŔNÍM KORUNOVANÝ

Vojaci ho odeli to purpurového plášťa, z tŕnia uplietli korunu a založili mu ju... a bili ho trstinou po hlave. (Mk 15, 17-19)

 

Prosme o pokoru.

Skrze Prijímajúce Srdce tvojho milovaného syna, zošli svoju všemohúcnosť milostí tajomstva Ježišovej smrteľnej úzkosti v Olivovej záhrade, aby tieto milosti vytvorili štít ochrany, svetla a pokoja okolo našich duší, okolo zeme a aby spútali sily zla.

Skrze túto všemohúcnosť milostí, príď nás vyslobodiť, oslobodiť, očistiť a posvätiť, príď uzdraviť v nás všetko, čo nepochádza od teba, môj Bože.

Skrze túto všemohúcnosť milostí, príď v nás prerušiť zväzky našich zlých zvykov a hriechu a vysloboď duše z očistca.

 

Otčenáš    –    desiatok Zdravas Mária    –    Sláva Otcu...
 

Za tým nasleduje...

Svätý Bože, svätý všemohúci Bože, náš Otče
- zmiluj sa nad nami a nad celým svetom.

 

Štvrté tajomstvo bolestného ruženca

JEŽIŠ NIESOL PRE NÁS KRÍŽ

Vojaci sa zmocnili Ježiša. Sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejsky Golgota. (Jn 19, 17-18)

 

Prosme o trpezlivosť v skúškach.

Skrze Prijímajúce Srdce tvojho milovaného syna, zošli svoju všemohúcnosť milostí tajomstva Ježišovej smrteľnej úzkosti v Olivovej záhrade, aby tieto milosti vytvorili štít ochrany, svetla a pokoja okolo našich duší, okolo zeme a aby spútali sily zla.

Skrze túto všemohúcnosť milostí, príď nás vyslobodiť, oslobodiť, očistiť a posvätiť, príď uzdraviť v nás všetko, čo nepochádza od teba, môj Bože.

Skrze túto všemohúcnosť milostí, príď v nás prerušiť zväzky našich zlých zvykov a hriechu a vysloboď duše z očistca. 

 

Otčenáš    –    desiatok Zdravas Mária    –    Sláva Otcu...
 

Za tým nasleduje...

Svätý Bože, svätý všemohúci Bože, náš Otče
- zmiluj sa nad nami a nad celým svetom.

 

Piate tajomstvo bolestného ruženca

UKRIŽOVANIE JEŽIŠA

 „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ (Lk 23, 46)

 

Prosme o obrátenie hriešnikov.

Skrze Prijímajúce Srdce tvojho milovaného syna, zošli svoju všemohúcnosť milostí tajomstva Ježišovej smrteľnej úzkosti v Olivovej záhrade, aby tieto milosti vytvorili štít ochrany, svetla a pokoja okolo našich duší, okolo zeme a aby spútali sily zla.

Skrze túto všemohúcnosť milostí, príď nás vyslobodiť, oslobodiť, očistiť a posvätiť, príď uzdraviť v nás všetko, čo nepochádza od teba, môj Bože.

Skrze túto všemohúcnosť milostí, príď v nás prerušiť zväzky našich zlých zvykov a hriechu a vysloboď duše z očistca.

 

 

Otčenáš    –    desiatok Zdravas Mária    –    Sláva Otcu...
 

Za tým nasleduje...

Svätý Bože, svätý všemohúci Bože, náš Otče
- zmiluj sa nad nami a nad celým svetom.

 

Association Coeur d'Accueil de Jésus

C.P. 200 Succ. Dépôt Rive-Nord Boisbriand (Québec) Canada J7E 4J2
Tel.: (450) 965-9942 | Fax.: (450) 965-7539