• Ruženec k Prijímajúcemu Srdcu Ježišovmu

Prvé tajomstvo slávnostného ruženca

ZMŔTVYCHVSTANIE

Ježiš povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! ... Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“ (Jn 20, 27-29)

 

Prosme o väčšiu vieru v zmŕtvychvstalého Krista.
 

Skrze Prijímajúce Srdce tvojho milovaného syna, zošli svoju všemohúcnosť milostí tajomstva Ježišovho zmŕtvychvstania, aby tieto milosti vytvorili štít ochrany, svetla a pokoja okolo našich duší, okolo zeme a aby spútali sily zla.

Skrze túto všemohúcnosť milostí, príď nás vyslobodiť, oslobodiť, očistiť a posvätiť, príď uzdraviť v nás všetko, čo nepochádza od teba, môj Bože.

Skrze túto všemohúcnosť milostí, príď v nás prerušiť zväzky našich zlých zvykov a hriechu a vysloboď duše z očistca.
 

Otčenáš    –    desiatok Zdravas Mária    –    Sláva Otcu...
 

Za tým nasleduje...

Svätý Bože, svätý všemohúci Bože, náš Otče
- zmiluj sa nad nami a nad celým svetom.

 

Druhé tajomstvo slávnostného ruženca

NANEBOVSTÚPENIE JEŽIŠA

 „Vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu.“ (Jn 20, 17)

Keď im to Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha. (Mk 16, 19)
 

 

Prosme o kresťanskú nádej.

Skrze Prijímajúce Srdce tvojho milovaného syna, zošli svoju všemohúcnosť milostí tajomstva Ježišovho zmŕtvychvstania, aby tieto milosti vytvorili štít ochrany, svetla a pokoja okolo našich duší, okolo zeme a aby spútali sily zla.

Skrze túto všemohúcnosť milostí, príď nás vyslobodiť, oslobodiť, očistiť a posvätiť, príď uzdraviť v nás všetko, čo nepochádza od teba, môj Bože.

Skrze túto všemohúcnosť milostí, príď v nás prerušiť zväzky našich zlých zvykov a hriechu a vysloboď duše z očistca.

 

Otčenáš    –    desiatok Zdravas Mária    –    Sláva Otcu...
 

Za tým nasleduje...

Svätý Bože, svätý všemohúci Bože, náš Otče
- zmiluj sa nad nami a nad celým svetom.

 

Tretie tajomstvo slávnostného ruženca

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

 Zotrvávali na modlitbách spolu s Máriou, Ježišovou matkou... Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor... i zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý... (porov. Sk 2, 1-4)

 

DemProsme o vanutie Ducha Svätého po celom svete.

Skrze Prijímajúce Srdce tvojho milovaného syna, zošli svoju všemohúcnosť milostí tajomstva Ježišovho zmŕtvychvstania, aby tieto milosti vytvorili štít ochrany, svetla a pokoja okolo našich duší, okolo zeme a aby spútali sily zla.

Skrze túto všemohúcnosť milostí, príď nás vyslobodiť, oslobodiť, očistiť a posvätiť, príď uzdraviť v nás všetko, čo nepochádza od teba, môj Bože.

Skrze túto všemohúcnosť milostí, príď v nás prerušiť zväzky našich zlých zvykov a hriechu a vysloboď duše z očistca.

 

Otčenáš    –    desiatok Zdravas Mária    –    Sláva Otcu...
 

Za tým nasleduje...

Svätý Bože, svätý všemohúci Bože, náš Otče
- zmiluj sa nad nami a nad celým svetom.

 

Štvrté tajomstvo slávnostného ruženca

NANEBOVZANIE PANNY MÁRIE

 „Ktože je tá, čo vystupuje zo stepi, opretá o svojho milého?“
 (Pies 8, 5)

„Ktože je tá, čo vychádza sťa zornica, krásna ako mesiac, jasná ako slnko, strašná jak šíky pod zástavami?“
(Pies 6, 10)
 

Prosme o milosť dobrej smrti.

Skrze Prijímajúce Srdce tvojho milovaného syna, zošli svoju všemohúcnosť milostí tajomstva Ježišovho zmŕtvychvstania, aby tieto milosti vytvorili štít ochrany, svetla a pokoja okolo našich duší, okolo zeme a aby spútali sily zla.

Skrze túto všemohúcnosť milostí, príď nás vyslobodiť, oslobodiť, očistiť a posvätiť, príď uzdraviť v nás všetko, čo nepochádza od teba, môj Bože.

Skrze túto všemohúcnosť milostí, príď v nás prerušiť zväzky našich zlých zvykov a hriechu a vysloboď duše z očistca.

 

Otčenáš    –    desiatok Zdravas Mária    –    Sláva Otcu...
 

Za tým nasleduje...

Svätý Bože, svätý všemohúci Bože, náš Otče
- zmiluj sa nad nami a nad celým svetom.

 

Piate tajomstvo slávnostného ruženca

KORUNOVANIE PANNY MÁRIE

 „Potom sa na nebi ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd.“ (Zjv 12, 1)

„Celá si krásna, priateľka moja, a škvrny na tebe niet.“ (Pies 4, 7)

„Ty si sláva nášho ľudu.“
 

Prosme o veľkú úctu k Panne Márii.

Skrze Prijímajúce Srdce tvojho milovaného syna, zošli svoju všemohúcnosť milostí tajomstva Ježišovho zmŕtvychvstania, aby tieto milosti vytvorili štít ochrany, svetla a pokoja okolo našich duší, okolo zeme a aby spútali sily zla.

Skrze túto všemohúcnosť milostí, príď nás vyslobodiť, oslobodiť, očistiť a posvätiť, príď uzdraviť v nás všetko, čo nepochádza od teba, môj Bože.

Skrze túto všemohúcnosť milostí, príď v nás prerušiť zväzky našich zlých zvykov a hriechu a vysloboď duše z očistca.

 

Otčenáš    –    desiatok Zdravas Mária    –    Sláva Otcu...
 

Za tým nasleduje...

Svätý Bože, svätý všemohúci Bože, náš Otče
- zmiluj sa nad nami a nad celým svetom.

 

Association Coeur d'Accueil de Jésus

C.P. 200 Succ. Dépôt Rive-Nord Boisbriand (Québec) Canada J7E 4J2
Tel.: (450) 965-9942 | Fax.: (450) 965-7539