Tajemnica radosna

Zwiastowanie  Najswiętszej  Maryi

Anioł Gabriel został posłany przez Boga do dziewicy imieniem Maryja : " Ciesz się, pełna łaski, Pan jest z Tobą."
( Łukasz 1.28 )
"…Oto poczniesz w Twoim łonie i porodzisz syna i dasz mu na imię Jezus."
(Łukasz 1.31)

Prosmy o:

Ojcze-przez otwarte serce Twojego Najmilszego Syna ześli.

Wszechmoc łask tajemnicy Zwiastowania, aby one tworzyły.tarczę ochronną światła i pokoju w naszych duszach i wokół ziemi oraz na ujarzmienie złych mocy.

Przez te wszechmocne łaski uwolnij, wyzwól, oczyść, uświęć i ulecz nas z wszytkiego co nie pochodzi od Ciebie mój Boże.

Przez te wszechmocne łaski usuń z nas wszystkie grzeszne nałogi oraz uwolnij dusze z czyśca.
 

Ojcze Nasz   -   Zdrowaś Maryjo (10 razy)   -  Chwała Ojcu 

 

Następnie...

Święty Boże, Boże wszechmocny, Boże Ojcze nasz
– Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

II tajemnica radosna

NAWIEDZENIE  ŚW  ELŻBIETY

Jak ttylko Elżbieta usłyszała poz drowienia  Maryi to poczuła jak dziecię poruszyło  się w jej łonie i napełniona Duchem Sw wykrzyknęła :
" Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc twoich piersi !"
(Łukasz 1.42 )
 

Prosmy o:

Miołść bliźniego

Ojcze-przez otwarte serce Twojego Najmilszego Syna ześlij

- Wszechmoc łask tajemnicy Nawiedzenia, aby one tworzyły.tarczę ochronną światła i pokoju w naszych duszach i wokół ziemi oraz na ujarzmienie złych mocy.

Przez te wszechmocne łaski uwolnij, wyzwól, oczyść, uświęć i ulecz nas z wszytkiego co nie pochodzi od Ciebie mój Boże.

Przez te wszechmocne łaski usuń z nas wszystkie grzeszne nałogi oraz uwolnij dusze z czyśca.

 

Ojcze Nasz   -  Zdrowaś Maryjo (10 razy)  -  Chwała Ojcu 

Następnie...

Święty Boże, Boże wszechmocny, Boże Ojcze nasz
-Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

III- Tajemnica radosna

NARODZENIE  PANA  JEZUS

 Podczas, gdy byli w Betlejem, Maryja … wydała na świat swojego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i ułozyła w stajence, bo nie było dla nich miejsca w  sali. ( Łukasz 2.7 )
 

Prosmy o:

Ducha Ubóstwa i adoracji

Ojcze-przez otwarte serce Twojego Najmilszego Syna ześlij.

-Wszechmoc łask tajemnicy Narodzenia Pana Jezusa, aby one tworzyły.tarczę ochronną światła i pokoju w naszych duszach i wokół ziemi oraz na ujarzmienie złych mocy.

Przez te wszechmocne łaski uwolnij, wyzwól, oczyść, uświęć i ulecz nas z wszytkiego co nie pochodzi od Ciebie mój Boże.

Przez te wszechmocne łaski usuń z nas wszystkie grzeszne nałogi oraz uwolnij dusze z czyśca.

 

Ojcze Nasz   -   Zdrowaś Maryjo (10 razy)   -   Chwała Ojcu

 

Następnie...

Święty Boże, Boże wszechmocny, Boże Ojcze nasz
-Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
 

 

IV - Tajemnica radosna

OFIAROWANIE  PANA  JEZUSA  W  ŚWIĄTYNI

Rodzice zanieśli dzieciątko Jezus do Jerozolimy, aby go ofiarować Panu… Symeon wziął Je w swoje ręce, błogosławił Boga mówiąc :
"…moje oczy ujrzały zbawienie …"
(Łukasz 2.30 )
 

Prosmy o :

Dużą czystość serca, ducha i ciała.

Ojcze-przez otwarte serce Twojego Najmilszego Syna ześlij.

-Wszechmoc łask tajemniçy Ofiarowania P.Jezusa, aby one tworzyły.tarczę ochronną światła i pokoju w naszych duszach i wokół ziemi oraz na ujarzmienie złych mocy.

Przez te wszechmocne łaski uwolnij, wyzwól, oczyść, uświęć i ulecz nas z wszytkiego co nie pochodzi od Ciebie mój Boże.

Przez te wszechmocne łaski usuń z nas wszystkie grzeszne nałogi oraz uwolnij dusze z czyśca.

 

Ojcze Nasz   -   Zdrowaś Maryjo (10 razy)   -   Chwała Ojcu

 

Następnie...

Święty Boże, Boże wszechmocny, Boże Ojcze nasz
-Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
 

 

V - Tajemnica radosna

ZNALEZIENIE  PANA  JEZUSA  W  ŚWIĄTYNI

Kiedy miał 12 lat Jezus zostaje po świętach Paschy w Jerozolimie   … Jego Rodzice tego nie zauważyli … Dopiero po 3 ech dniach odnaleźli go w świątyni między nauczycielami. (Łukasz 2.41-46 ) 
 

Prosmy o :

Intymność z Jezusem

Ojcze-przez otwarte serce Twojego Najmilszego Syna ześlij.

-Wszechmoc łask tajemnicy Znalezienia Pana Jezusa, aby one tworzyły.tarczę ochronną światła i pokoju w naszych duszach i wokół ziemi oraz na ujarzmienie złych mocy.

Przez te wszechmocne łaski uwolnij, wyzwól, oczyść, uświęć i ulecz nas z wszytkiego co nie pochodzi od Ciebie mój Boże.

Przez te wszechmocne łaski usuń z nas wszystkie grzeszne nałogi oraz uwolnij dusze z czyśca. 

 

Ojcze Nasz   -   Zdrowaś Maryjo (10 razy)   -   Chwała Ojcu

 

Następnie...

Święty Boże, Boże wszechmocny, Boże Ojcze nasz
-Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

Association Coeur d'Accueil de Jésus

C.P. 200 Succ. Dépôt Rive-Nord Boisbriand (Québec) Canada J7E 4J2
Tel.: (450) 965-9942 | Fax.: (450) 965-7539