I - Tajemnica światła

CHRZEST  P  JEZUSA  W  JORDANIE.

 Gdy jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody.A oto otworzyły mu się niebiosa i ujrzał ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego.
A głos z nieba mowił : "Ten jest mój Syn umiłwany, w kłórym mam upodobanie". ( Mateusz 3, 16-17)

 

Prośmy o :

Łaskę Chrztu Świętego.

Ojcze przez otwarte serce Twojego Najmilszego Syna ześlij.

-Wszechmoc łask tajemnicy Chrztu Św, aby one tworzyły tarczę ochronną światła i pokoju w naszych duszach i wokół ziemi oraz na ujarziemnie złych mocy.

Przez te wszechmocne łaski,uwolnij, wyzwól, oczyść,uświęć i ulecz nas z wszystkiego co nie pochodzi od Ciebie, mój Boże.

Przez wszechmocne  łaski, usuń z nas wszystkie grzeszne nałogi oraz uwolnij dusze z czyśca.
 

 

Ojcze Nasz   -   Zdrowaś Maryjo  ( 10 razy )   -   chwała Ojcu

 

Następnie...

Święty Boże, Boże wszechmocny, Boże, Ojcze nasz
-Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

II - Tajemnina światła

OBJAWIENIE  SIĘ  P. JEZUSA NA  WESELU  W KANIE  GALILEJSKIEJ

 Matka Jezusa mówi : " Nie mają już wina ".
Jezus jej odpowiedział :"Czyź to moja lub twoja sprawa, Niewiasto ? Jeszcze nie nadeszła moja godzina ".
wtedy Matka Jego powiedziała do sług :
"Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie".
( Jan 2 1-5 ) 

Prośmy o :

Zachowanie przykazań Bożych

Ojcze przez otwarte serce Twojego Najmilszego Syna ześlij.

-Wszechmoc łask tajemnicy objawienia się P. Jezusa na weselu w kanieGalilejskiej aby one tworzyły tarczę ochronną światła i pokoju w naszych duszach i wokół ziemi oraz na ujarzmienie złych mocy.

Przez te wszechmocne łaski,uwolnij, wyzwól, oczyść,uświęć i ulecz nas z wszystkiego co nie pochodzi od Ciebie, mój Boże.

Przez wszechmocne  łaski, usuń z nas wszystkie grzeszne nałogi oraz uwolnij dusze z czyśca.
 

 

Ojcze Nasz   -   Zdrowaś Maryjo  ( 10 razy )  -    chwała Ojcu

 

Następnie...

Święty Boże, Boże wszechmocny, Boże, Ojcze nasz
-Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

III - Tajemnina światła

GŁOSZENIE  KRÓLESTWA  BOŻEGOn

 "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże : Nawracajcie się i wierzicie w Ewangelię." ( Marek 1 15)
" Duch pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę." (Łukasz 4.18 ) 

Prośmy o :

Łaskę słuchania słowa Bożego

Ojcze przez otwarte serce Twojego Najmilszego Syna ześlij.

-Wszechmoc łask tajemnicy głoszenia krolestwa Bożego aby one tworzyły tarczę ochronną światła i pokoju w naszych duszach i wokół ziemi oraz na ujarzmienie złych mocy.

Przez te wszechmocne łaski,uwolnij, wyzwól, oczyść,uświęć i ulecz nas z wszystkiego co nie pochodzi od Ciebie, mój Boże.

Przez wszechmocne  łaski, usuń z nas wszystkie grzeszne nałogi oraz uwolnij dusze z czyśca.

 

Ojcze Nasz   -   Zdrowaś Maryjo  ( 10 razy )  -    chwała Ojcu

 

Następnie...

Święty Boże, Boże wszechmocny, Boże, Ojcze nasz
-Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

IV - Tajemnica Światła

PRZEMIENIENIE  (na górze Tabor)

Gdy się modłit, wygłąd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się Iśniąco białe.(Łukasz 9.29)
A z obłoku odezwał się głos :
" To jest Syn moj wybrany, Jego słuchajcie." (Łukasz 9.35 )

 

Prośmy o :

Objawienie (*) się w nas owoców Ducha Św.

Ojcze przez otwarte serce Twojego Najmilsezego Syna ześlij.

-Wszechmoc łask tajemnicy Przemienienia aby one tworzyły tarzę ochronną światła i pokoju w naszych duszach i wokół ziemi oraz na ujarziemienie złych mocy.

Przez te wszechmocne łaski,uwolnij, wyzwól, oczyść,uświęć i ulecz nas z wszystkiego co nie pochodzi od Ciebie, mój Boże.

Przez wszechmocne  łaski, usuń z nas wszystkie grzeszne nałogi oraz uwolnij dusze z czyśca.
 

 

Ojcze Nasz   -   Zdrowaś Maryjo  ( 10 razy )  -    chwała Ojcu

 

Następnie...

Święty Boże, Boże wszechmocny, Boże, Ojcze nasz
-Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

V - Tajemnica Światła

USTANOWIENIE  EUCHARYSTIIe

Wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc  : " To jest ciało moje, które za was będzie wydane : to czyńcie na moją pamiątkę."
Tak samo wziął kielich po wieczerzy mówiąc :
"Ten kielch to Nowe Przymierze we krwi mojej, ktora za was będzie wylana." ( Łukasz 22. 19-)
 

Prośmy o :

Szacunek dla Eucharystii

Ojcze przez otwarte serce Twojego Najmilszego Syna ześlij.

-Wszechmoc łask tajemnicy ustanowienia Eucharystii, aby one tworzyły tarczę ochronną światła i pokoju w naszych duszach i wokół ziemi oraz na ujarzmienie złych mocy.

Przez te wszechmocne łaski,uwolnij, wyzwól, oczyść,uświęć i ulecz nas z wszystkiego co nie pochodzi od ciebie, mój Boże.

Przez wszechmocne  łaski, usuń z nas wszystkie grzeszne nałogi oraz uwolnij dusze z czyśca.
 

 

Ojcze Nasz   -   Zdrowaś Maryjo  ( 10 razy )   -   chwała Ojcu

 

Następnie...

Święty Boże, Boże wszechmocny, Boże, Ojcze nasz
-Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

Association Coeur d'Accueil de Jésus

C.P. 200 Succ. Dépôt Rive-Nord Boisbriand (Québec) Canada J7E 4J2
Tel.: (450) 965-9942 | Fax.: (450) 965-7539