I -Tajemnica Chwalebna

ZMARTWYCHWSTANIE  P. JEZUSA

 Tomasz : " podnieś rękę i włóż (ją) do mojego boku  "
( Jan 20-27 )

" Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli."
( Jan 20-29 )

 

Módlmy się o :
 

Większą wiarę w Zmartwychwstałego Chrystusa.

Ojcze przez otwarte serce Twojego Najmilszego Syna ześlij.

-Wszechmoc łask tajemnicy Zmartwychwstania P. Jezusa, aby one tworzyły tarczę ochronną światła i pokoju w naszych duszach i wokół ziemi oraz na ujarzmienie złych mocy.

Przez te wszechmocne łaski,uwolnij, wyzwól, oczyść,uświęć i ulecz nas z wszystkiego co nie pochodzi od Ciebie, mój Boże.

Przez wszechmocne  łaski, usuń z nas wszystkie grzeszne nałogi oraz uwolnij dusze z czyśca.
 

Ojcze Nasz   -   Zdrowaś Maryjo  ( 10 razy )   -   chwała Ojcu
 

Następnie...

Święty Boże, Boże wszechmocny, Boże, Ojcze nasz
-Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

II-Tajemnica Chwalebna

WNIEBOWSTĄPIENIE P. JEZUSA

 " Wstępuję do Ojca Mego i Ojca waszego oraz do Boga waszego. "
(Jn 20 17)

" po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. "
(Mk 16 19)
 

Módlmy się o :

Nadzieje Chrześcijańską

Ojcze przez otwarte serce Twojego Najmilszego Syna ześlij.

-Wszechmoc łask tajemnicy Wniebowstąpienia, aby one tworzyły tarczę ochronną światła i pokoju w naszych duszach i wokół ziemi oraz na ujarzmienie złych mocy.

Przez te wszechmocne łaski,uwolnij, wyzwól, oczyść,uświęć i ulecz nas z wszystkiego co nie pochodzi od Ciebie, mój Boże.

Przez wszechmocne  łaski, usuń z nas wszystkie grzeszne nałogi oraz uwolnij dusze z czyśca.
 

 

Ojcze Nasz   -   Zdrowaś Maryjo  ( 10 razy )   -   chwała Ojcu
 

Następnie...

Święty Boże, Boże wszechmocny, Boże, Ojcze nasz
-Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

III-Tajemnica Chwalebna

ZESŁANIE  DUCHA  ŚWIĘTEGO

 Razem z Maryją, matką Jezusa pzostawali na modlitwie Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i ukazały się im języki z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wsyscy zostali napełnieni Duchem Św.
( Dzieje Apostolskie 2 1-4 )

 

Módlmy się o :

Napełnienie światłem Ducha Św całej ziemi

Ojcze przez otwarte serce Twojego Najmilszego Syna ześlij.

-Wszechmoc łask tajemnicy Zesłania Ducha Świętego, , aby one tworzyły tarczę ochronną światła i pokoju w naszych duszach i wokół ziemi oraz na ujarzmienie złych mocy.

Przez te wszechmocne łaski,uwolnij, wyzwól, oczyść,uświęć i ulecz nas z wszystkiego co nie pochodzi od Ciebie, mój Boże.

Przez wszechmocne  łaski, usuń z nas wszystkie grzeszne nałogi oraz uwolnij dusze z czyśca.


 

Ojcze Nasz   -   Zdrowaś Maryjo  ( 10 razy )   -   chwała Ojcu
 

Następnie...

Święty Boże, Boże wszechmocny, Boże, Ojcze nasz
-Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

IV-Tajemnica Chwalebna

WNIEBOWZIĘCIE  MATKI  NAJŚWIĘTSZEJ

 Co to za jedna, która wznosi się z pustyni podtrzymywana przez Swojego Ukochanego ?
(Cf. Ct 8 5)

Wznosi się jak zorza, piękna jak księzyc lśniąca jak słońce, potęźna jak armia.
(Cf. Ct 6 10)

Módlmy się o :

Łaskę dobrej śmierci

Ojcze przez otwarte serce Twojego Najmilszego Syna ześlij.

-Wszechmoc łask tajemnicy Wniebowzięcia, aby one tworzyły tarczę ochronną światła i pokoju w naszych duszach i wokół ziemi oraz na ujarzmienie złych mocy.

Przez te wszechmocne łaski,uwolnij, wyzwól, oczyść,uświęć i ulecz nas z wszystkiego co nie pochodzi od Ciebie, mój Boże.

Przez wszechmocne  łaski, usuń z nas wszystkie grzeszne nałogi oraz uwolnij dusze z czyśca.

 

Ojcze Nasz   -   Zdrowaś Maryjo  ( 10 razy )   -   chwała Ojcu
 

Następnie...

Święty Boże, Boże wszechmocny, Boże, Ojcze nasz
-Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

V-Tajemnica Chwalebna

UKORONOWANIE  MATKI  BOŻEJ  KORONĄ CHWAŁY W  NIEBIE

 " Wielki znak ukazał się na niebie : Niewiasta obleczona w słonce i księźyc pod jej stopami, a na Jej głowie wieniec z 12 tu gwiazd; …"
(Ap 12 1)

" Jesteś piękna i Niepokalana, moja Ukochana. "
(Cf. Ct 4)

" Jesteś dumą naszego narodu. "
 

Módlmy się o :

Zwiększenie noboźenstwa do Matki Bożej

Ojcze przez otwarte serce Twojego Najmilszego Syna ześlij.

-Wszechmoc łask tajemnicy Ukoronowania aby one tworzyły tarczę ochronną światła i pokoju w naszych duszach i wokół ziemi oraz na ujarzmienie złych mocy.

Przez te wszechmocne łaski,uwolnij, wyzwól, oczyść,uświęć i ulecz nas z wszystkiego co nie pochodzi od Ciebie, mój Boże.

Przez wszechmocne  łaski, usuń z nas wszystkie grzeszne nałogi oraz uwolnij dusze z czyśca.

 

Ojcze Nasz   -   Zdrowaś Maryjo  ( 10 razy )   -   chwała Ojcu 

Następnie...

Święty Boże, Boże wszechmocny, Boże, Ojcze nasz
-Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

 

Association Coeur d'Accueil de Jésus

C.P. 200 Succ. Dépôt Rive-Nord Boisbriand (Québec) Canada J7E 4J2
Tel.: (450) 965-9942 | Fax.: (450) 965-7539