• Ruženec k Prijímajúcemu Srdcu Ježišovmu

Ruženec k Prijímajúcemu Srdcu Ježišovmu

Spojme sa spoločne s Bohom, naším Všemohúcim Otcom a s Pannou Máriou a modlime sa ruženec prostredníctvom Srdca Ježišovho, ktoré nás prijíma.

Videnie Prijímajúceho Srdca Ježišovho, ktoré mala Micheline Boisvertová, matka rodiny z Québecu.
 


 

 

  

Ruženec k Prijímajúcemu Srdcu Ježišovmu

Úvodná modlitba

Večný Otče, obetujem Ti Prijímajúce Srdce tvojho milovaného Syna, jeho telo, krv, dušu a božstvo
- za naše hriechy a hriechy celého sveta.

 

Potom sa recituje...

 

- Verím v Boha, Otca Všemohúceho...

- Otčenáš, ktorý si na nebesiach...

- Zdravas Mária, milosti plná ... (3)

- Sláva Otcu, i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
 


 

Za tým nasleduje...

 

Svätý Bože, svätý všemohúci Bože, náš Otče
- zmiluj sa nad nami a nad celým svetom.

 

Association Coeur d'Accueil de Jésus

C.P. 200 Succ. Dépôt Rive-Nord Boisbriand (Québec) Canada J7E 4J2
Tel.: (450) 965-9942 | Fax.: (450) 965-7539