Różaniec do otwartego seca P. Jezusa


RĄZEM ŁĄCZMY SIĘ Z NASZYM
OJCEM WSZECHMOGĄCYM,
Z NAJŚWIĘTSZĄ MARYJĄ PANNĄ
W MODLITWIE DO OTWARTEGO
SERCA PANA JEZUSA.

Różaniec do otwartego seca P. Jezusa.

Pewnego dnia, gdy Michalina Boisvert (Canada) wracała do domu została ogarnięta światłem boskiej wszechmocy i miłości przez 5 godzin. Złączona wszechmocą światła z Matką Boża modliła się razem z Nią za dusze czyścowe Następnie Matka Boża ouczyła ją jak nalezy odmawiać rózaniec w łączności z otwartym sercem jej Syna Jesusa.

Matka Boża w łączności z otwartym sercem swojego Syna wskazała jej, że każda tajemnica różańcowa odmawiana w łączności z otwartym sercem Jezusa tworzy tarczę ochronną światła i pokoju w naszych duszach i wokół ziemi oraz ujarzmia złe moce. Ona ją także pouczyła, że przez każdą tajemnicę rózańcową jesteśmy uwolnieni, wyzwolen, oczyszczeni i uświęceni w celu uleczenia nas z wszystkiego co nie pochodzi od Boga.Matka Boża jej także ujawniła, że żprzez wszechmoc łask różańcowych są usunięte od nas zł przyzwyczajenia i grzechy jak również dusze z czyśca są wyzwolone.

W czasie tego widzenia Michalina ujrzała ziemię tak jakby była zawieszona w Niebie. Następnie zobaczyła wokół ziemi  1 koła, które reprezentują trzy grupy tajemnic różańca. Z każdego " Zdrowaś Maryjo ", Ojcze Nasz" i " Chwała Ojcu " wytryskał promień świetlny i schodził na ziemię.

Matka Najświętsza wskazała Michalinie moc różańca jeśli jest odmawiany w złączeniu z otwartym sercem jej Syna. Po odmówieniu różańca Matka Boża wyciągnęła ręce w kierunku ziemi i Michalina zobaczyła w tej wizji jak Ona odpychała wiele demonów atakujacych ludzi na ziemi.

Ojcze, Synie i Duchu Święty i Niepokalan serce Maryi wspólnie złączone z otwartym sercem Jezusa wielbimy i błogosławimy was za wszechmoc łask i światła
 

Modlę się razem z Maryją

Do otwartego

Serca  Pana Jezusa

 

Różaniec do otwartego seca P. Jezusa

Na początek

Ojcze-przedwieczny ofiaruję ci otwarte Serce Twojego Najmilszego Syna, Jego Ciało, Krew Duszę i Bóstwo
 

Za nasze grzechy i całego świata....

 

- Wierzę w Boga Ojca ...

- Ojcze nasz ...

- Zdrowaś Maryjo … (3)

- Chwała Ojcu …

 

Dalej...

 

Święty Boże, Boże Wszechmocny, Boże Ojcze nasz zmiłuj się nad nami
- i nad całym światem.

 

Association Coeur d'Accueil de Jésus

C.P. 200 Succ. Dépôt Rive-Nord Boisbriand (Québec) Canada J7E 4J2
Tel.: (450) 965-9942 | Fax.: (450) 965-7539