Otwarte seree Pana Jezusa

Dar Ojea wszechmogaçego

        Koronka do otwartego Serca P. Jezusa

       Na początek :
       Wierzę w Boga Ojca …


       Następnie, jeden raz (1); trzy razy (2); jeden raz (3).

  1. Ojcze Przedwieczny ofiaruję Ci Otwarte Serce   

      Twojego Ukochanego, Syna, Jego      Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo

       Za nasze grzechy i całego świata.


  2.  Przyjdź Jezu z Twoim otwartym sercem i przyjmij wszystko co jest we mnie.

  3.  Święty Boże Boże Wszechmocny, Boże Ojcze nasz zmiłuj się,
       nad nami i nad całym światem.

Kaźda dziesiątka koronki zaczyna się od (1) i kończy na (3).
Następnie mówimy na każdej dziesiątce :

Ojcze przez Otwarte Serce Twojego Ukochanego Syna ześlij,
- na ludzi …


1 wsza dziesiątka wszechmoc światła, które rozprasza
ciemności.


2 ga dziesiątka      wszechmoc Uwolnienia.
3 cia dziesiątka      wszechmoc Wyzwolenia.
4 ta dziesiątka        wszechmocDucha Świętego.
5 ta dziesiątka        wszechmoc Uzdrowienia i Cudu.
Kończymy koronkę wezwaniem :

O Maryjo, bez grzechu poczęta spraw, abyśmy się Stali źywymi świadkami Otwartego Serca Pana Jezusa. Twojego Syna.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oto przykady intencji w kaźdej dziesiątce :
Ojcze przez Otwarte serce Twojego ukochanego Syna Ześlij


- Na osoby chore
 Wszechmoc Uzdrowienia i Cudu
Ojcze przez Otwarte serce Twojego ukochanego Syna Ześlij
- Na ludzi Twoja wszechmoc…


Ochrony, Miłosierdzia, Opatrzności, Współczucia, Cudu, Radości, Czystej miłości, Błogosławieństwa, Zmartwychwstania, Oczyszczenia, zdania się


Na wolę Boską Milosierdzia, Głoszenia słowa Bożego, Zwycięstwa nad złem, Rozeznania, Proroctwa, Apostolstwa, wierności, Świętości, Wytchnienia, Madrości, Rozpoznania ducha, Uświęcenia, Panowania nad sobą zachęty, Zniszczenia zła.

Ojcze przez Otwarte serce Twojego ukochanego Syna Ześlij
- Na ludzi Twoją wszechmoc …


Eucharystii, Adoracji, Twojego Królestwa, Twojej radości, drogiej Krwi, Unii Twojego Serca,Słowa, Dobrodziejstwa, Ukrytego bogactwa, Uwielbienia, Ognia Twojej Miłości, Boskiej Woli, Modlitwy, Sakramentów, Pokory, Źycia Boskiego, Pojednania, Cnót i darów, Nawrócenia.

" Ta koronka do Otwartego Serca Jezusowego ogarnie całą Ziemię i ocali milony dusz."
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Orędzie Natki Bożej skierowane
Do Nicheline Boisvert, le 30 grudnia 1998

   Do wszystkich dzieci na Ziemi, do wszystkich,  kłórz otrzymają serca obrazek majego syna Jezusa Crystusa, Zwracam się szczegolnie do tych dzieci, któve mają trudnosci z wiarą i nawet do tych, którzy wcale nie wierzą , źe Bóg istenieje. Proszę was, abyscie połoźyli ten

Obrazek na waszum sevcu i popatrzyli na niego. Będziecie preźywać duzą zmianę w waszym sevcu i w waszym źyciu.Roście go przy sobie. Ten obrazek ma w sobie duźą moc. Zawiera w sobie wszystkie siły krolestwa Ojca. 


   Proście otwarte serce majego Syna o łaskę otrzymania dla was wzdrowienie, ole najpierw zamiast mowic, że nie ma nie w tym obrozku to was błogam abyście próbowali pomodlic się
 do  niego co najmniej jedem raz. Ja : wasza Natka mowię wam : wasze sevca będą gorące jak słońce, staniecie się istotami nowymi, napełnionymi nodzieją, miłością i pokojen. Dajcie do oglądania ten obrazek do wszystkich Rodzim do wszystkich kościołow, podojcie waszym pryjaciołom. Jen obraz otwartego serca P.Jezusa jest durzą obroną dla ludzkosci.

Wszystkim dzieciom na ziemi któve cierpią fizycznie,mowię jesli nie jesteście w stanie się modli to proszę was, abyście przynajminiej połoźyli ten obra… na tej crzści ciata, która wam sprawia ból.Wszystkie modlitwy do otwartego serca maj……. Syna i ten obrazek bęolą znane w szybkim tempie, bo spraw…..  dużo uzdrowień fizycznych jak równieź uzdrowień duszy i serca. Poprezez uzdrowienia wasze serca napełnią się pragnieniem poznania otiwartego serca Nojego Syna na tej ziemi. Powtarzam wam :

Ojciec zsyła na was wszystkie moce swojego królestwa. Czy sobie wyobraźacie to wszystko co moźe przynieść dla swoichdzieci ? Jedynym sposobem, aby się olowiedzie czy to iest prowdą co wam mówię to macie tylko :Nodlie się do Otwartego serca majego Syna i nuećw wźyciu Jego obrazek. Czy to takie cięźkią ?

N.B.Jeśli wasze modlitwy, które zanosiliscie do otwartego Serva Mojego Syna są wysłuchane lub otrzymaliscie jokąś łaskę za pomocą tego obrazka to dajcie na to wasze świadectwo, a tym samym wzmocnicie wiarę waszych księźy i biskupów.Podziękujcie Bogu za tą łaskę.

Poza tym moźna otrzymać od zgromadzenia Objawienia, które prekazała natka Bóza Nichelinie Boisvert zawierają liczne nauki i modlitwy, aby otrzymoć wszechmocne Łaski z rieba w tych koricowych czasach ciemności jak różne reprodukcje Tego Obrazka, Który przyniesie wam duźo uzdrowień.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association Coeur d'Accueil de Jésus

C.P. 200 Succ. Dépôt Rive-Nord Boisbriand (Québec) Canada J7E 4J2
Tel.: (450) 965-9942 | Fax.: (450) 965-7539